O firmě Poskytované služby Největší uskutečněné projekty Kontakt

Historie firmy:
1988Vznik střediska ZD Chýně, které se zabývalo dodávkami HW a SW na bázi PC.
1990Zahájení rozdělení ZD na samostatné akciové společnosti.
1991Vznik firmy SWING a.s. (SoftWare ENGineering), od tohoto roku je společnost rovněž držitelem ochranné známky.
1992Majetkové vyrovnání a plné právní osamostatnění firmy s kapitálem 1,005.000 kčs.
2003Společnost získala certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 pro dodávky aplikačního SW a související služby.
Držiteli akcií je v současné době 10 fyzických osob, z nichž 5 jsou zároveň zaměstanci firmy.